Contact Us

Bu Shang Enterprise Co., Ltd.

Address: No.281, Lane 357, Dong-Nan Rd., Yuan-Lin Township, Chang-Hua County 51058 Taiwan
Tel: +886 4 8372477 / +886 4 8392881
Fax: +886 4 8372478
E-mail: bushang.info@gmail.com